Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. VIII sveska 1-2, 2001.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. VIII sveska 1-2 , 2001.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Studije – Essays

Srđan Katić,
Uloga Jevreja u otvaranju i razvoju rudnika Kučajna i Majdanpek u drugoj polovini XVI veka
Srđan Katić,
​The Role of Jews in the Opening nad Development of Kučajna and Majdanpek Mines in the Second Half of the 16th Century
PDF

Vladimir Jovanović,
Maloletničko prestupništvo u Srbiji krajem XIX veka
Vladimir Jovanovic,
Juvenile Delinquency in Serbia Towards the End of the 19th Century
PDF

Iz istraživanja – Researches

Gordana Kaćanski,
Kućne zajednice u deset sela oko Beograda 1832. godine
Gordana Kaćanski,
Household Communities in 10 Villages in the Vicinity of Belgrade in 1832
PDF

Jasmina Milanović,
Pravila i nacrt zakona o pitomcima škola u Srbiji (1839-1862) 
Jasmina Milanović,
Regulation and Draft Law on Students-Scholarship Holders (1839-1862)
PDF

Jelena Milojković-Đurić,
Uloge Jovana Skerlića, Paje Jovanovića i Stevana Stojanovića Mokranjca u razvoju srpske kulture 1900-1914. godine
PDF

Teorija – Theory

Miroslav Savković,
Celuloidni svedok. Prilog kritici filma kao istorijskog izvora
Miroslav Savković,
Celluloid witness. A contribution to the critique of a film as a historical source
PDF

Baštine – Heritages

„Ratni doživljaj” Dragoljuba Živkovića iz Poloma
PDF

Jasmina Nikolić,
Izveštaji Bogdana Radice o Marinetijevoj poseti Atini
PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Goran Miloradović,
Pod Gusenicama istorije (O knjizi Dragana Krstića, „Psihološke beleške 1974-1975″)
PDF

Vlada Stanković,
Marko Šuica, „Nemirno doba srpskog srednjeg veka. Vlastela oblasnih gospodara”
PDF

Andrej Grubačić,
Istorija nepoznatog čoveka. Na tragu nepoznatog: istoričar rekonstruiše jedan sasvim običan život
PDF

Jovan Čavoški,
Džeffri Hosking, Rossia: narod i imperia 1552-1917
PDF

Siniša Stefanović,
A. Sela (ed.), ..Political Encyclopedia of the Middle East”
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade