Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. VI sveska 1, 1999.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. VI sveska 1 , 1999.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Studije – Essays

Tetsuja Sahara,
Patronsko-klijentelističke mreže i stvaranje srpske države početkom 19. veka
Tetsuya Sahara,
Patron-Client Networks and the State-Making in Early Nineteenth Century in Serbia
PDF

Radoš Ljušić,
Milan Piroćanac o Crnoj Gori, Crnogorcima, Brdima i Brđanima
Radoš Ljušić,
Milan Pirocanac about Montenegro, Montenegrins, Brda and Brdans
PDF

Iz istraživanja – Researches

Mihail Jambaev,
„Polja su bila uništena a šume su stradale od samovoljne seče”; Ruski konzuli o društvu Makedonije početkom 20. veka (administracija, ekonomija i stanovništvo)
Mihail Jambaev,
“Fields started to perish from pest, and forests from indiscriminate cutting”: Russian Consuls on Early 20th Century Macedonia (Society, Economy and Population)
PDF

Predrag J. Marković, Magdalena Mraković-Ćurčija,
Jugoslovenski i srpski identitet stanovnika Beograda u ogledalu ličnih imena
Predrag J. Marković, Magdalena Mraković-Ćurčija,
Yugoslav and Serbian Identity of Belgrade Citizens as Reflected Through Personal Given Names
PDF

Milica Komad,
O filmskom ukusu partijskih ideologa 1963. Jedna epizoda iz kulturnog života komunističke Jugoslavije
Milica Komad,
On Party Ideologists’ Film Taste in 1963: An Episode from the Cultural Life of Communist Yugoslavia
PDF

Baština – Heritages

Vlada Krivošejev,
Krađa u „Radnji za obavljanje prostitutske delatnosti“: Jedan sudski spor u Valjevu 1895. godine
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Snežana Dimitrova,
„Bugarska debata” o Velikom ratu i „njegovim doživljajima”
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade