Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. IV sveska 2-3, 1997.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. IV sveska 2-3 , 1997.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Studije – Essays

Siniša Mišić,
Zemlja u državi Nemanjića
Sinisa Mišić,
The „Land” in the State of Nemanjić Sovereigns
PDF

Naum Kajčev,
„Draga otadžbino, kako si lepa”: nacionalne identifikacije i predstave o Makedoniji, stvarane posredstvom udžbenika književnosti u Bugarskoj i Srbiji (1878-1912)
Naum Kajcev,
How lovely you are, my country: national identification and images of Macedonia in literature text books in Bulgaria and Serbia (1878-1912)
PDF

Milan Ristović,
Eksperiment Buljkes: „grčka republika” u Jugoslaviji 1945-1949
Milan Ristović,
The Buljkes Experiment. „Greek Republic” in Yugoslavia 1945-1949
PDF

Iz istraživanja – Researches

Olga Manojlović,
Vladarski spomenici u Ljubljani 1908-1940. godine
Olga Manojlovic,
King’s Monuments in Ljubljana 1908-1940
PDF

Radina Vučetić-Mladenović,
Balovi udruženja prijatelja umetnosti „Cvijeta Zuzorić”
Radina Vučetić-Mladenović,
Bals of the Association of Friends of Arts „Cvijeta Zuzoric”
PDF

Radmila Radić,
Sahrana Ivana Meštrovića
Radmila Radić,
Sculptor Ivan Mestrović’s funeral
PDF

Đorđe Stanković,
Reforma prosvete u banovini Hrvatskoj i Srbi u Slavoniji
Đorđe Stanković,
Le reforme d’instruction publique en Banovina Croatie et les Serbes en Slavonie
PDF

Teorija – Theory

Goran Miloradović,
Istorijsko u romanu „Radecki-marš” Jozefa Rota
Goran Miloradović,
Historical contents in Josef Roth’s Novel „Radetzky Marsch”
PDF

Istorija istoriografije – History of Historiography

Vladimir Krivošejev,
„Razvitak istorijske nauke” V.I. Gerjea – ili prilog razvoju srpske kritičke istoriografije
Vladimir Krivošejev,
The development of history,, V. I. Gerjea- the development of Serbian critical historiography
PDF

Prikazi

Siniša Stefanović,
Snežana Dimitrova, Vъstanovяvane… Reparacii… Garancii… Franciя i Balkanskite slavяnski državi (1918-1920), Blagoevgrad 1998.
PDF

Siniša Stefanović,
The South Slav Journal, vol.12 (1989) – vol. 19 (1998)
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade