Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. IV sveska 1, 1997.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. IV sveska 1 , 1997.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Studije – Essays

Vladimir Jovanović,
Prostitucija u Beogradu tokom XIX veka
Vladimir Jovanović,
Prostitution in Belgrade in the 19th Century
PDF

Stefan Dečev,
Komunikacije, politika i javno mnjenje u Bugarskoj tokom 80-tih i 90-tih godina prošlog veka
Stefan Dechev, Communication, politics and public opinion in Bulgaria in 1880-ies and 1890-ies
PDF

Božica Mladenović,
Zdravstvene prilike u Beogradu od 1916. do 1918. godine
Božica Mladenović,
Health Control in Belgrade 1916-1918
PDF

Iz istraživanja – Researches

Dr Mile Bjelajac,
Ženidbe oficira srpske vojske do 1881. godine (Slika na preseku 1874. godine) 
Mile Bjelajac,
Marriages of Serbian army officers until 1881
PDF

Vesna Aleksić,
Otpuštanje Jevreja službenika Opšteg jugoslovenskog bankarskog društva a.d. 1940. godine
Vesna Aleksić,
Dismissal of Jewish Employees from the Yugoslav General Banking Joint-Stok Company in 1940
PDF

Marko Bulatović,
Pisac i njegov ministar: Crnjanski i Stojadinović – o jednom neobičnom odnosu
Marko Bulatović,
A Writer and a Prime Minister On the unusual relationship between Milos Crnjanski and Milan Stojadinović
PDF

Nedeljko Radosavljević,
Usmena hronika Seče reke i istorijska realnost – prilog proučavanju naseljavanja Užičke Crne Gore
Nedeljko Radosavljević,
The Oral Chronicle of Seča Reka and Historical Reality
PDF

Teorija – Theory

Andrej Mitrović,
Distancirajuća refleksija ili prilog razumevanju naučnosti proučavaoca istorije
Andrej Mitrović,
Die distamzierende Reflexion
PDF

Diskusija – Discussion

Marko Dogo,
Odgovor na „Razmišljanja…” prof. dr Milča Lalkova, objavljena u Godišnjaku za društvenu istoriju III-3 (1996)
Marco Dogo,
Response on Professor Milco Lalkov’s “Considerations…”
PDF

Baštine – Heritages

Miroslav Jovanović,
U lavirintu tradicija: od „Sv. Save” do „Mitraljete” i „Ćićka” (Savremeni nazivi osnovnih škola u Srbiji)
Miroslav Jovanović,
In the Labyrinth of Tradition: from “Saint Sava” to “Mitraljeta” and “Ćićko” (Contemporary School Names in Serbia)
PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Sreten Vujović,
Totalna istorija Trajan Stojanović, Balkanski svetovi – prva i poslednja Evropa: Equilibrium, Beograd, 199, 520
PDF

Nedeljko Radosavljević,
Nedeljko Ješić – Dragica Matić – Vidan Nikolić, Ratni dnevnici Užičana 1912-1918, Istorijski arhiv Užice, Užice 1995, 520.  
PDF

Kristijan Šelcl,
Michael Zimmermann: Rassenutopie und Genozid. Die nationalsozialistische „Losung der Zigeunerfrage”, Hamburg 1996 (= Hamburger Beitrage zur Sozial-und Zeitgeschichte; Bd. 33), Hans Christian Verlag, 54 (Rasna utopija i Genocid. Nacionalsocijalističko „rešenje ciganskog pitanja”)
PDF

Olga Manojlović,
Istorijske sinteze i politički koncepti: Norman Davies, Europe, A History, Pimlico London 1997, str. 1365.
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade