Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. III sveska 1-2, 1996.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. III sveska 1-2, 1996.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Studije – Essays

Danica Milić,
Srpska privreda i finansije u ratu 1914-1915.
Danica Milić,
Serbian Economy and finances in the 1914-1915.
PDF

Milan Ristović,
,,Slika neprijatelja”: Srpske teme u berlinskom satiričnom časopisu “Kladderadatsch” 1914-1915. godine
Milan Ristović,
“Image of the Enemy”: Serbian Topics in Berlin Satirical Magazine “Kladderadatsch” 1914-1915
PDF

Dubravka Stojanović,
Javnost u Srbiji 1903-1914. Skica za portret srpskog društva
Dubravka Stojanović,
Public in Serbia 1903-19014. An Outline for the Profile of Serbian Society
PDF

Gunila-Friderike Bude,
,,Vredne traktoristkinje” i “doterane stenodaktilografkinje”. Slika žene u posleratnom društvu dve nemačke države – trendovi “sovjetizacije” i “amerikanizacije”
Gunilla-Friderike Budde,
”Tuchtige Traktoristinnen” und “Schicke Stenotypistinnen “. Frauenbilder in der deutschen Nachkriegsgesellschaften – Tendenzen der “Sowjetisierung” und “Amerikanisierung”?
PDF

Iz istraživanja – Researches

Nataša Mišković,
Između “seljačkog” porekla i statusa princeze: Iz dnevnika mlade Anke Obrenović
Nataša Mišković,
Between the “Peasant” Origine and the Status of the Prencesse. From the Diary of Anka Obrenović
PDF

Mile Bjelajac,
Porodična tradicija vojnog poziva u Srbiji – Vojna elita 1804-1941
Mile Bjelajac,
Family Tradition of the Military Profession in Serbia – Military Elite 1804-1941
PDF

Siniša Stefanović,
Jedan neuspeo pokušaj državne intervencije u privredi Kraljevine SHS 1920. godine – Središnja zadruga za snabdevanje i izvoz a.d.
Siniša Stefanović,
An unsuccessful Project of State Intervention in Economy of Kingdom SHS in 1920 – Central Cooperative for Supplement and Export So.
PDF

Nenad Đorđević,
Beogradska kinematografska svakodnevica 1950. godine
Nenad Đorđević,
Cinema everyday Life in Belgrade 1950
PDF

Baštine – Heritages

Tatjana Subotin-Golubović,
Ivan Peresvetov i njegova Velika poslanica caru Ivanu IV Vasiljeviću
Tatjana Subotin-Golubović,
Ivan Peresvetov and his Great Epistle to the Emperor Ivan IV Vasiljević
PDF

Andrej Mitrović,
,,Carska otomanska banka” o poslovima u Srbiji
Andrej Mitrović,
“Banque Imperiale Ottomane” on her activities in Serbia
PDF

Ljubodrag Dimić,
Seljačko domaćinstvo i tržište. (Struktura tržišne ponude i potražnje jednog prosečnog seljačkog domaćinstva u Kraljevini Jugoslaviji 1929. godine)
Ljubodrag Dimić,
Rural Household and Market in Kingdom of Yugoslavia 1929
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Ljubodrag Dimić,
Grad i građanin: Miroslav Perišić, Valjevo. Grad u Srbiji krajem 19. veka (1870-1903), Valjevo, 1997, 373.
PDF

Predrag J. Marković,
Norman Kon, Poziv na genocid – Mit o svetskoj zaveri Jevreja i sionskih mudraca, Matica srpska, Novi Sad, 1996, 328.
PDF

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade