Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. II sveska 3, 1995.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. II sveska 3, 1995.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Studije – Essays

Miroslav Jovanović,
Prognana elita. Socijalna struktura ruske izbegličke kolonije u Kraljevini SHS
Miroslav Jovanović,
The Expelled Elite. Social pattern of the Russian refugee colony in the Kingdom of Serbia, Croatia and Slovenia
PDF

Istraživanja – Researches

Petar Vodeničarov,
Tajni govor slepaca prosjaka sela Dobrsko, socijalno jezičke uzajamnosti
Petar Vodeničarov,
Secret Speeches of Blind Beggars in Dobrsko Village: Social-Linguistic Interrelationships
PDF

Branislav Anđelković,
Pavle Riđički – donatior Beogradske mumije: rekonstrukcija puta na Bliski istok 1888.
Branislav Anđelković,
Pavle Riđički – the Donor of Belgrade Mummy: A Reconstruction of l1is Voyage to the Near East in 1888
PDF

Milan Ristović,
Film između istorijskog izvora i tradicije
Milan Ristović,
Film – Between Historic Source and Tradition
PDF

Diskusije – Discussions

Marko Dogo,
Balkanske nacionalne države i pitanje muslimana
Marko Dogo,
Balkan Nation States and Muslim issue
PDF

Baština – Heritages

Andrej Mitrović,
Les interets francais en Serbie
Andrej Mitrović,
Interets francais en Serbie (nombre de Français résidant en Serbie: 260)

PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade