Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. II sveska 1, 1995.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. II sveska 1, 1995.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Studije – Essays

Andrej Šemjakin,
Nikola Pašić i srpsko društvo. Pogled iz emigracije (1883-1889)
Andreй Šemяkin,
Nikola Pašič i serbskoe obщestvo. Vzglяd iz эmigracii (1883-1889)
PDF

Mile Bjelajac,
Ženidbe oficira srpske i jugoslovenske vojske 1881-1941. Planirano stvaranje elite
Mile Bjelajac,
Marriages of Serbian and Yugoslav army officers 1881-1941. Planned Creation of an Elite
PDF

Slobodan Naumović,
Ustaj seljo, ustaj rode: Simbolika seljaštva i politička komunikacija u novijoj istoriji Srbije
Slobodan Naumović,
Rise Peasant, Rise Mu Kin: Peasant Symbolism and Political Communication in Recent Serbian History
PDF

Iz istraživanja – Researches

Nataša Mišković,
,,Sa patriotizmom srpske dame svet još ima da računa!,, Srpsko Žensko društvo između dobrotvornog rada i patriotizma (1875-1914)
Natasa Miskovic,
,, …mit dem Patriotismus der serbishen Dame hat die Welt noch zu rechnen! ,,Der serbishe Frauenverein zwischen Patriotismus und burgerlicher Wohltatigheit (1875-1914)
PDF

Milan Terzić,
Umetnik i politika 1945. Akcija jugoslovenskih vlasti nakon Dpygog svetskog rata da se Ivan Meštrović vrati u zemlju
Milan Terzić,
The Artist and the State Policy 1945. The Attempt of Yugoslav Authorities after WWII to consent. Sculptor Ivan Mestrovich to return from Exile
PDF

Bodin Vuksan,
Kritika barokne pobožnosti u Orfelinovoj predstavci Mariji Tereziji
Bodin Vuksan,
The Critique of Baroque Piety in Orfelin’s Memorandum to Mary Theresa
PDF

Džejms Lajon,
Jugoslovenska hiperinflacija 1993-1994. Zima nezadovoljstva
James Lyon,
Yugoslavia’s Hyperinflation 1993-1994. The Winter of Discontent
PDF

Baštine – Heritages

Milan Ristović,
Socijalna struktura Jugoslavije-jedna analiza britanskog Foreign Office Research Department-a sa kraja 1944. godine
Milan Ristović,
The Social Structure of Yugoslavia-The Analyse of the British Foreign Office Research Department at the End of 1944
PDF

Ljubodrag Dimić,
Jedna zaboravljena bibliografija listova i časopisa
Ljubodrag Dimić,
One forgotten Bibliography of Journals and Reviews
PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Đorđe Stanković,
Zašto “izazov nove istorije“?
Đorđe Stanković,
Why “The Challenge of New History”?
PDF

Đorđe Vukadinović,
Istorija i prosvetiteljstvo
Đorđe Vukadinović,
The History and enlightment
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade