Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. I sveska 3, 1994.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. I sveska 3, 1994.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Studije – Essays

Sima M. Ćirković,
Počeci socijalne hijerarhije u Srba
Sima Ćirković,
The Rise of the Serbian Social Hierarchy
PDF

Rumjana Mihneva,
Naša Evropa i “druga“ Evropa ili ,,evropeizacija” protiv evolucije neki problemi “Vremena” tranzicije na Balkanu
Roumiana Michneva
,
Notre Еurоре et “l’autre” Europe оn “europeisation” contre evolution et certains problemes du “Теmps” tгansitoire аuх Balkans
PDF

Momčilo Isić,
Privredna obnova sela u Srbiji posle Prvog svetskog rata
Momčilo Isić,
Rural economic rесоvеry in Serbia after World Wаr
PDF

Iz istraživanja – Researches

Radojica Luburić,
Iz istraživanja društvenog života u Crnoj Gori u vreme italijanske okupacije (1941-1943)
Radojica Luburić,
From the research of social life in Montenegro under the Italian occupation
PDF

Vesna Dimitrijević,
Analiza serije poštanskih maraka “Kralj Petar na bojištu 1914” kao istorijskog izvora
Vesna Dimitrijević,
Analysis of the series of postage stamps “King Реtеr at the battlefield 1914” as the historic source
PDF

Nataša Đuka,
Antisemitizam i kritika antisemitizma u beogradskim brošurama 1933-1945
Nataša Đuka,
Anti-Semitism and its criticism in Belgrade brochures
PDF

Baštine – Heritages

Ljubodrag Dimić,
Neki podaci o uništavanju arhivske građe
Ljuba Dimić,
Some data on the destruction of archive documents
PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Latinka Perović,
Otkrivanje Rovinskog, P.A. Rovinski: Crna Gora u prošlosti i sadašnjosti, Narodna Biblioteka „Đurđe Crnojević“, Cetinje – Sremski Karlovci 1994
Latinka Perović,
Discovering Rovinsky
PDF

Kosta Nikolić,
Nova istorija – izazovi i ograničenja, Mogućnosti metodološkog određenja istorijske nauke proučavanjem mikroistorije (Povodom knjige Đorđa Stankovića Izazov nove istorije, II, NIU „Vojska“, Beograd, 1994, str. 290)
Kosta Nikolić,
New history: challenges and limitations
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade