Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. I sveska 1, 1994.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. I sveska 1, 1994.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Članci i rasprave

Andrej Mitrović, Skica predloga za raspravljanje o proučavanju istorije društva
PDF

Predrag J. Marković, Teorija modernizacije i njena kritička primena na međuratnu Jugoslaviju i druge istočnoevropske zemlje
PDF

Ljubodrag Dimić, Istoriografija i ideologija – jugoslovensko iskustvo 1945-1955
PDF

Prilozi iz istraživanja

Tijana Čolak-Antić, Književno-umetnički saloni u Beogradu 1830-1940
PDF

Kosta Nikolić, Radnici u građanskom društvu Kraljevine SHS/Jugoslavije (1921-1931)
PDF

Olga Manojlović, Kulturni život Beograda u vreme nemačke okupacije 1941-1944. u svetlu pisanja beogradske štampe
PDF

O idejama u knjigama

Dubravka Stojanović, Jedan pogled na literaturu o teoriji praksi i istoriji demokratije
PDF

Boško A. Spasojević, Lenard Ј. Соhen, Broken Bonds-the Disintegration оf Yugoslavia
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade