Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XVI sveska 1, 2009.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studija – Essay

Snezana Dimitrova,
The Soldier’s Death Sentence (1915-1918): Trauma, Archives, and Witness (A case study of N. Iliev’s unpublished war plays and published war short stories)
Snežana Dimitrova,
Smrtna kazna nad vojnicima (1915-1918): Trauma, arhivi i svedoci (Studija slučaja na osnovu neobjavljenih ratnih drama i objavljenih kratkih priča Nenča Ilijeva)

PDF

Iz istraživanja – Researches

Bogdan Trifunović,
Okrug Čačak 1915-1918: posledice okupacije na život stanovništva

PDF
Bogdan Trifunović,
The County of Čačak 1915–1918: Consequences of the Occupation on everyday life

PDF

Dalibor Denda,
Počeci i razvoj organizovanog skijaškog sporta u vojsci Kraljevine SHS/Jugoslavije

Dalibor Denda,
The Beginnings and Development of Skiing in the Army of the Kingdom of SCS/Yugoslavia

PDF

Vladimir Ivanović,
Formula za budućnost – obeštećenje jugoslovenskih žrtava nacističkih progona
Vladimir Ivanović,
Formul a for the Future – Indemni ty for the Yugoslav Victims of the Nazi persecution

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Vladimir Ivanović
Društvena istorija u fokusu VII

PDF

Aleksej Timofejev
Čovek koji je otkrio istoriju ruske kuhinje. Počeci društvene istorije u Sovjetskom Savezu

PDF

Slobodan Mandić
Prikazi sajtova (Web adresar) V

PDF