Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIV sveska 2, 2017.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Dr Jelena Mrgić,Grof Marsili i plovidba Đerdapom i srednjim Podunavljem Jelena Mrgić, PhD,Count Marsigli and Navigation in the Djerdap gorge and Middle DanubePDF Perica Hadži-Jovančić, Phd,Ergänzungswirtschaft, Grosswirtschaftsraum and Yugoslavia’s responsesto German economic theories and plans for the Balkans in the 1930s Dr Perica Hadži-Jovančić,Ergänzungswirtschaft, Grosswirtschaftsraum i jugoslovenski odgovorna nemačke ekonomske […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIV sveska 1, 2017.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Dr Ivan Janković,Socijalni status Roma u Kneževini Srbiji Ivan Janković, PhDSocial Status of the Roma in the Princedom of SerbiaPDF MA Radosav Tucović,Agenti Specijalne policije i načini njihovog delovanjau okupiranoj Srbiji (1941–1944) Radosav Tucović, MAAgents of the Special Police and their methodsof operation in occupied Serbia (1941-1944)PDF Iz istraživanja – […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIII sveska 3, 2016.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Dr Todor Kuljić,Socijalna revolucija – arheologija prognanog pojma Todor Kuljić, PhD,The Social Revolution – Archeology of a Banished ConceptPDF Dr Miloš Timotijević,Kult svetitelja, mesta sećanja i politički mitovi: primer manastira Vujan, grobne crkve porodice Lunjevica Miloš Timotijević, PhD,The Cult of Saints, Places of Remembrance and Political Myths: Example of Vujan […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIII sveska 2, 2016.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Jelena Mrgić, Phd,Skyscapes and Sky Events – Geography of Uncertainties in the Balkans (17th–18th centuries) Dr Jelena Mrgić,Nebeski krajolici i pojave – geografija strepnji na Balkanu (17–18. vek) PDF Iz istraživanja – Researches MA Jovana Anđelković,Geografija patnje – diskurs prostora u kolekciji pisama Jovana Mavropoda Jovana Anđelković, MA,Geography of Suffering […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIII sveska 1, 2016.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Hristo Berov, Phd,Social profiles of industrialists and entrepreneurs in Serbia in the late XIX and early XX century Dr Hristo Berov,Socijalni profil industrijalaca i privrednika u Kraljevini Srbiji krajem 19. i početkom 20 vekaPDF Saša Ilić,Od nade do razočaranja – pomoć Sovjetskog Saveza u izgradnji jugoslovenske privrede (1945–1948) Saša Ilić,From […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXII sveska 3, 2015.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Lars Karl, PhD,‘Tsars and Monsters’: Reflections on Soviet cinema during perestroika Dr Lars Karl,„Carevi i monstrumi” – razmišljanja o sovjetskom filmuu periodu perestrojkePDF Dr Milica Božić MarojevićČuvanje disonantnog nasleđa. Slučaj Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine Milica Božić Marojević, PhD,Safeguarding of Dissonant Heritage. The Case of the Brčko District of Bosnia […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXII sveska 2, 2015.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Jelena Mrgić, PhD,A Polyphony of Stories from 17th and 18th-century Southeastern Europe Dr Jelena Mrgić,Polifonija priča iz jugoistočne Evrope 17. i 18. vekaPDF Dr Ivan Janković,Obšte bludnice: prostitucija u Beogradu u prvoj polovini 19. vekaIvan Jankovic, PhD,Publick Strumpets: Belgrade Prostitution in the first half of the 19th CenturyPDF Iz istraživanja […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXII sveska 1, 2015.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Larisa Vilimonović, PhD,Gendering Politics – The Female Authorial Voice of Anna Komnene Dr Larisa Vilimonović,Rodna politika – ženski autorski glasPDF Zornica Velinova, PhD,How Sofia became a capital or the story of a fatal attraction Dr Zornica Velinova,Kako je Sofija postala prestonica ili priča o fatalnoj privlačnostiPDF Iz istraživanja – Researches […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXI sveska 2-3, 2014.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Uvodna studija Dr Milan Ristović,Miroslav Jovanović: Istraživački nemir, energija i izgaranjePDF Studije Dr Andrej Šemjakin,Miroslav Jovanović i Rusija: ljudi, teme, publikacije Andrej Šemjakin, PhD,Miroslav Jovanović and Russia: people, topics, publicationsPDF Dr Aleksej Timofejev,Ruska emigracija u radovima Miroslava Jovanovića Aleksej Timofejev, PhD,Russian emigration in the works of Miroslav JovanovicPDF Dr Miroslav Perišić,Uobličavanje racionalnog pogleda […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXI sveska 1, 2014.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Dr Boris Milosavljević,Dvoboj u Srbiji: istorijski, društveni, pravni, politički i moralni aspekt Boris Milosavljević, PhD,The duel in Serbia. Historical, social, legal, political and moral aspects PDF Dr Ježi Kohanovski,Sasvim materijalni transferi – stranci u Narodnoj republici Poljskoj na tajnim putevima trgovine između Istoka i Zapada Jerzy Kochanowski, PhD,Quite material transfers. […]