Prof. dr Karl Kaser

istoričar, profesor na Univerzitetu u Gracu
curriculum vitae     bibliografija/bibliography
<< lista saradnika/members list