Prof. dr Đorđe Stanković

istoričar, redovni profesor na Katedri za istoriju Jugoslavije, Filozofski fakultet u Beogradu
bibliografija/bibliography
<< lista saradnika/members list