Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVI sveska 3, 2019.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVI sveska 3, 2019.
PDF

Studije

Dr Jelena Rafailović

Agrarne reforme na Balkanu posle Prvog svetskog rata – uporedni pregled osnovnih karakteristika

Jelena Rafailović, PhD

Agrarian reforms in the Balkans after World War I –comparative overview of basic characteristic

 PDF

Dr Todor Kuljić

Metabolizam poraza levice kako levica da savladava vlastite poraze

Todor Kuljić, PhD

Metabolism of the Left-Wing defeat – How could the Left overcome own defeats

PDF

Iz istraživanja

Katarina Beširević

Časopis Uj Simposion i sećanje Šandora Rože

Katarina Beširević

The Journal Új Symposion and the Reminiscence of Rózsa Sándor

 PDF

MA Dragan Popović

 Feljtoni u dnevnim listovima u Srbiji 1985–1990. godina

Dragan Popović, MA

Feuilleton in Daily Newspapers in Serbia 1985–1990.

PDF

Baštine

Dr Jelena Rafailović

Privredne prilike na teritoriji Trgovačko-industrijske komore Skoplja 1923. godine

PDF

O idejama i knjigama

Dr Milan Radovanović

Društvena istorija u fokusu XXXV

PDF

Slobodan Mandić

Prikazi sajtova (Web adresar) XXXIII

PDF

Uputstvo za predaju rukopisa

PDF

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade