Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIV sveska 3, 2017.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Dr Milan Ristović,
Le Canard Suvage i Majski prevrat u Beogradu 1903. godine
(Prilog imagologiji Balkana)
Milan Ristović, PhD,
Le Canard Suvage and May’s coup in Belgrade 1903
(Contribution to the imagology of the Balkans)
PDF

Iz istraživanja – Researches

Dr Šiba Nobuhiro,
Nacionalni identitet „Graničara“ – slučaj Dušana Todorovića,
profesora ruskog jezika u Tokiju – od ranih dana do kraja Prvog svetskog rata
Shiba Nobuhiro, Phd,
National Identity of a ‘Borderland Man’: the case of Dušan Todorović,
Russian Language Professor in Tokyo – from early days until end of World War I
PDF

MA Rade Ristanović,
Organizovanje demokratske omladine na Univerzitetu u Beogradu
(1939–1941)
Rade Ristanović, MA,
Organization of Democratic Youth at University of Belgrade (1939–1941)
PDF

Dr Ena Mirković,
Blagoje Nešković i politika obaveznog otkupa (1945−1952)
Ena Mirković, PhD,
Blagoje Neskovic and the Compulsory Crop Purchase Policy (1945–1952)
PDF

Baština – Heritage

Dr Jelena Rafailović,
Imovinska karta dr Gedeona Dunđerskog 1933. godine
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Dr Dubravka Stojanović,
Victories vs. Defeats: The Unreliability of Memory
PDF

Dr Ivan Simić,
Društvena istorija u fokusu XXIX
PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar) XXVII
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade