Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XIX sveska 1, 2012.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

dr Stanoje Bojanin,
Lečenje biljem u srednjovekovnoj Srbiji. Osnovni pregled
Stanoje Bojanin, PhD,
Herbal healing in mediaeval Serbia: A general survey

PDF

Ivan Hofman,
Susret drugačijih svetova: strani državljani na omladinskim radnim akcijama u Jugoslaviji 1946-1951. godine
Ivan Hofman,
The Encounter of Different Worlds:
Foreign citizens in the Youth Working Actions in Yugoslavia 1946-1951

PDF

Iz istraživanja – Researches

Angelina Milosavljevic-Ault, PhD,
A Finding on the Iconography of the Decans in the Representation of the Month of December in the Sala dei Mesi in Palazzo Schifanoia, Ferrara
Angelina Milosavljević-Ault,
Nalazi o ikonografiji dekada u predstavi meseca decembra u Sali meseci (Sala dei Mesi) u Palati Skifanoja u Ferari

PDF

Baštine – Heritages

MA Radovan Pilipović,
Srpski bogoslovi na školovanju u Rusiji u drugoj polovini XIX veka – prema oceni ruskog carskog diplomate

PDF

Danica Filipović,
Zabranjivanje knjiga za vreme Drugog svetskog rata

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

dr Aleksej Timofejev,
Tito po drugi put među… Rusima

PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar) XIV

PDF

Milan Radovanović,
Društvena istorija u fokusu XV

PDF