Godišnjak

Gerda Taro i Robert Kapa na naslovnim stranama revije Žena danas, 19-43. Gerda Taro and Robert Capa on the front page of the Serbian magazine Woman today (Žena danas), 19-43.