Moderna srpska država 1804-2004: Hronologija
Modern Serbian State 1804-2004: A chronology
(Grupa autora: Lj. Dimić, M. Jovanović, Lj. Trgovčević, M. Ristović, D. Stojanović, P. Marković, B. Prpa i M. Perišić) 534.
Beograd; 2004