Генерали, либерали и предузетници: рад за фронт и  за  револуцију (1907 -1917 )
Наслов оригинала: О.Р. Айрапетов, Генералы, либералы и предприниматели: работа на фронт и на революцию (1907-1917), Москва 2003.
Превод са руског, Дојчило Рудан), Библиотека Rossica – књига 1 (под уредништвом Мирослава Јовановића)
Београд; 2005