Usmena prošlost
(u redakciji Gorana Miloradovića); uvodni članak: Goran Miloradović, Nezvanična verzija prošlosti / Unofficial Version of the Past
Valjevo; 2004