Karantin za ideje. Logori za izolaciju "sumnjivih elemenata" u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1919-1922)
Beograd; 2004