Moderna Srbija 1804-2004: tri viđenja ili poziv na dijalog
Serbia 1804-2004: Three point of view or dialogue invitation
205. (Ljubodrag Dimić, Miroslav Jovanović i Dubravka Stojanović)
Beograd (biblioteka Serbica - knjiga 1: pod uredništvom Miroslava Jovanovića); 2005; ISBN  ISBN 86-83227-19-7; 316.334.3(497.11) “1804/2004”