Srbija i demokratija 1904-1914.
Serbia and Democracy 1903-1914
Udruženje za društvenu istoriju, Beograd; 2004