Mali čovek i velika istorija - radovi polatnika programa istorije
Petničke sveske, br. 52; 2003