Kraljica Natalija Obrenović: Moje uspomene, priređivanje, predgovor "Priča jedne kraljice"
Queen Natalija Obrenovic; My Memoirs ed. And preface "A Story of One Queen"
(19 - 46)
SKZ, Beograd; 1999