Naučnici Srbije i stvaranje Jugoslavije (1914-1918)
Serbian scientists and creation of Yugoslavia 1914-1918
Narodna knjiga, Beograd; 1985