Obični ljudi, Prilozi za istoriju
Ordinary People, Supplements for History
134.
Geopoetika, Belgade; 1999