Na pragu Hladnog rata: Jugoslavija i gradanski rat u Grčkoj (1945-1949)
str. 491
Filozofski fakultet, Beograd; 2016; ISBN 978-86-6427-037-3