Beograd u hodu ka Evropi. Kulturni uticaji Britanije i Nemačke na beogradsku elitu 1918-1941
str. 287
Institut za savremenu istoriju; 2005; ISBN 86-7403-085-8