Moderna Srbija 1804-2004: tri viđenja ili poziv na dijalog - drugo (elektronsko) izdanje
Serbia 1804-2004: Three point of view or dialogue invitation - Second (Electronic) Edition
str. 234 (Ljubodrag Dimić, Miroslav Jovanović i Dubravka Stojanović)
Beograd (biblioteka Serbica - knjiga 1: pod uredništvom Miroslava Jovanovića); 2009