Kaldrma i asfalt. Urbanizacija i evropeizacija Beograda 1890-1914
Udruženje za društvenu istoriju - ideje 7, Beograd; 2008