Непознати СССР: супротстављање народа и власти (1953 – 1985)
Неизвестный СССР: Противостояние народа и власти 1953-1985 гг., Москва 2006.
(Превод са руског, Дојчило Рудан), Библиотека Rossica – књига 1 (под уредништвом Мирослава Јовановића)
Београд; 2007