Treći Rajh i pravoslavne crkve na Balkanu u Drugom svetskom ratu
Third Reich and Balkan Ortodox Churches in World War II
in: Dijalog povjesničara - istoričara, 2, Zagreb, 2000, 551-568.