Jugoslavija i jevrejske izbeglice 1938-1941
Yugoslavia and Jewish Refugees 1938-1941
Istorija 20. veka, 1, 1996, str. 21-43.