Iris Berlina i shvatanje istorijskog vremena
Irys of Berlin and understanding of the historical time
u: Miloš Crnjanski: teorijsko-estetički pristup književnom delu. Zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1996, str. 259-267.