Miroslav Jovanović (1962-2014)

Curriculum Vitae
e-mail: 
I was born in Belgrade on May 1st 1962. I finished primary and secondary school in Belgrade. I graduated from the Faculty of Philosophy (the humanities) - history department in 1988. I took the M.A. degree at the same faculty in September 1993. The topic was: The Immigration of the Russian Refugees into Kingdom of S.H.S. 1919-1924. I took the Phd. degree in February 2001. The topic was Russian Emigration on Balkans 1920-1940.

I have been working as assistant at the History department (Chair of General Contemporary History) at Faculty of Philosophy, University of Belgrade since 1989. I am Assistant professor at the History department (Chair of General Contemporary History) at Faculty of Philosophy since 2001.

I worked as a visiting professor at the Faculty of History, at the Moscow State University 1997, 2000 and 2001/2002; at the Alternative Academic Educational Network (Belgrade) 2000-2003; and at the Department of History of Literature, oh Faculty of Philosophy, University of Novi Sad 2003/2004.

During my scientific advanced studies I stayed: in Moscow, in 1993, 1996-97, 2000, 2001, 2003, and 2006; in Bansko, in 1995; in London, in 1995; in Sofia, in 1998.

I took part in the following international scientific symposiums: in Moscow (1993, 1997, and 2000); in Belgrade (1993, 1996, 1997, and 2003); in Prague (1995); in Bansko (1996); in Petrich (1998); in Sofia (1999); in Vienna (2000); in Blagoevgrad (2000); in Sochi (2006); in Smoliyan(2006).

I was one of leaders on international project History and History Teaching in Southeast Europe (2000-2002), which realized a three institution: „Center for the Study of Balkan Societies and Cultures“, Department for Southeast European History, University of Graz; "Association for Social History", Belgrade - Yugoslavia, and “Balkanistic Seminar” of South-Western University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria.

I am the member of the editorial staff which is in charge of editing the magazine for social history “Annual of Social History”, and member of the editorial staff of magazine “Russkii sbornik” (Moscow). I am one of founders of "Assotiation of Social History" in Belgrade, and book editor in "Assotiation". I am a specialist in the history of Russia, East Europe and the Balkans as well as Russian emigration in XX century.


Рођен 1. маја 1962. године у Београду. Основну и средњу школу завршио у Београду. Дипломирао на Одељењу за историју, Филозофског факултета у Београду, 1988. године. Магистрирао 1993. године на Филозофском факултету у Београду, на Катедри за Општу савремену историју, са темом: Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919-1924. А докторирао на истој катедри 2001. године, са темом Руска емиграција на Балкану 1920-1940.


Од 1989. године ради на Катедри за Општу савремену историју Филозофског факултета у Београду, као асистент, а од јула 2001. године као доцент.


Обавио више научно-истраживачких боравака у иностранству: у Москви, 1993, 1996-97, 2000, 2003. и 2006; у Благоевграду 1994; у Лондону 1995; и у Софији 1998.


Учествовао у раду више међународних научних скупова и симпозијума у иностранству: у Русији (Москва – 1993, 1997, 2000. и 2003, и Сочи – 2006); у Чешкој (Праг – 1995); у Бугарској (Банско, Петрич, Софија, Благоевград и Смољан – 1996, 1998, 1999, 2000. и 2006); у Аустрији (Беч – 2000). Као и у раду више научних скупова у земљи.


На Историјском факултету Московског државног универзитета држао предавања током 1997. и 2000. године, а школске 2001/2002. године као гостујући професор држао изборни курс «Руска емиграција на Балкану 1920-1940». Држао предавања и радио као координатор курсева на Академској алтернативној образовној мрежи од 2000. до 2003. године. Одржао и постдипломски изборни курс за студенте одсека за књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду током школске 2003/2004. године.


Био један од руководилаца међународног научног пројекта: „History and History Teaching in Southeast Europe“ (2000-2002), који је представљао плод сарадње три институције: „Center for the Study of Balkan Societies and Cultures“ (director: Prof. Dr. Karl Kaser), Department for Southeast European History, University of Graz; "Association for Social History", Belgrade - Yugoslavia, и "Balkanistic Seminar" of South-Western University - Blagoevgrad, Bulgaria.


Члан редакције и један од уредника часописа Годишњак за друштвену историју,члан уредничког колегијума часописа Русский сборник (Москва), и члан редакције едиције “Историјска мисао” СКЗ. Један од оснивача "Удружења за друштвену историју" и уредник његових едиција "Идеје", "Serbica" и "Rossica".


Главна подручја научних интересовања везана су за савремену историју. Бави се истраживањем историје руске емиграције у ХХ веку, а у ширем контексту проучавањем руске историје (СССР) и историје Балкана. Посебан сегмент истраживачког рада везан је за проучавања историје српске историографије, као и друштвене и културне историје српског народа у XIX и ХХ веку. Осим тога бави се и проблемима теорије историјске науке.

bibliografija/bibliography
<< lista osnivača / founders list