Ljubodrag Dimić

Curriculum Vitae
Ljubodrag Dimić rodjen je u 20. februara 1956. godine u Zemunu. Studirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je diplomirao 1980. Magistarske studije okončao je 1985. godine odbranivši magistarski rad “Agitprop faza kulturne politike u Srbiji 1945-1952”. Naučni stepen doktora istorijskih nauka stekao je na istom fakultetu 1993. sa disertacijom “Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji 1929-1941”.
Od 1981. do 1985. godine Ljubodrag Dimić je radio kao asistent pripravnik u Institutu za istoriju radničkog pokreta Srbije (danas Institut za noviju istoriju Srbije). Za asistenta na Katedri za istoriju Jugoslavije izabran je 1985, za docenta 1993., za vanrednog profesora 1998. Zvanje redovnog profesora stekao je 2002. godine. Član je odbora za istoriju XX veka SANU. Jedan je od osnivača “Centra za savremenu istoriju Jugoistočne Evrope”i osnivač i rukovodilac „Centra za istoriju Jugoslavije i hladnog rata“. Angažovan je u radu redakcija Jugoslovenskog istorijskog časopisa (zamenik glavnog urednika), Istorije 20. veka, Godišnjaka za društvenu istoriju, Vojnoistorijskog glasnika, Nastave istorije. Učestvovao je u radu više desetina naučnih skupova organizovanih u zemlji i inostranstvu. Vodio je Komisiju za istinu i pomirenje koju je 2001. godine oformio predsednik SR Jugoslavije. U periodu 2003-2005. bio je upravnik Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na poziv Departmana za internacionalnu istoriju London School of Economist and Political Science kraće vreme boravio u Velikoj Britaniji. Počasni je član Centra za istraživanja hladnog rata LSE – London.
Stručna interesovanja Ljubodraga Dimića prevashodno su usmerena ka izučavanju istorije Jugoslavije i Balkana, posebno odnosa politike i kulture, istorije društva, odnosa države i verskih zajednica, manjinskog pitanja, delatnosti inteligencije i njene društvene funkcije, istorije institucija, istoriji istoriografije, kao i širokom temetskom krugu pitanja vezanim za fenomene stranih kulturnih, političkih, modernizacionih uticaja, veza, odnosa, prožimanja.
bibliografija/bibliography
<< lista osnivača / founders list