Goran Miloradović

Curriculum Vitae
Goran Miloradovic was born in 1965 in Novi Becej. He started his history studies at the Faculty of Philosophy at the Belgrade University in 1987, and graduated in 1994 with the thesis Historical Background of the Zamyatin's novel »We« at the Department of General Contemporary History, under the mentorship of professor Andrej Mitrović, Ph. D. The same year he started his postgraduate studies at the same department. He finished his M. A. thesis Confinement Camps in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes from 1919 to 1922. on March 15th 2000.
He works in the Institute for Contemporary History in Belgrade as a research assistant. Speeks Russian and English. Field of interest: history of central and East Europe (Russia, Habsburg monarchy, Yugoslavia), especially social history, history of ideas and psychohistory. He is a member of the Editorial Board of two historical journals: Godisnjak za drustvenu istoriju (Annual of Social History) and Istorija 20. veka (History of the 20th Century). He takes part in the activities of Association for Social History, as a coordinator for the history teachers' training seminars.
He was engaged in founding and managing History Group in the Anthropology Department at the Petnica Science Center in the period from 2000 to 2002. The main goal of Petnica Science center is the additional education of gifted schoolchildren.


Goran Miloradović je rođen 1965. godine u Novom Bečeju. Studije istorije upisao je 1987. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je 1994. godine na temi Zamjatin i istorija u romanu "Mi", na Katedri za opštu savremenu istoriju kod mentora prof. dr Andreja Mitrovića i iste godine upisao poslediplomske studije. Tezu Logori za izolaciju u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1919-1922) odbranio je 15. marta 2000. godine. Sada kod mentora doc. dr Miroslava Jovanovića radi doktorsku tezu Sovjetski kulturni uticaji u Jugoslaviji 1945-1955. godine.
Zaposlen je u institutu za savremenu istoriju u Beogradu kao istraživač saradnik. Služi se ruskim i engleskim jezikom. Do sada se bavio temama iz istorije srednje i istočne Evrope (Rusija, Habsburška monarhija, Jugoslavija), a posebno iz oblasti društvene istorije, u okviru koje se interesovao za istoriju ideja i psihoistoriju. Istraživačka stanica Petnica, koja se bavi pronalaženjem i dodatnim obrazovanjem talentovanih srednjoškolaca, angažovala ga je da formira i rukovodi grupom za istoriju u seminaru za antropologiju u periodu od 2000. do 2002. godine. Član je redakcija dva stručna časopisa: Godišnjaka za društvenu istoriju i Istorije XX veka. Aktivan je u radu Udruženja za društvenu istoriju, gde obavlja dužnost koordinatora seminara za nastavnike istorije.
bibliografija/bibliography
<< lista članova / members list