Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
O idejama i knjigama / On ideas and books
Marko Šuica, "Nemirno doba srpskog srednjeg veka. Vlastela oblasnih gospodara
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VIII, sveska 1-2, Beograd, 2001.
Annual for Social History, year VIII, no. 1-2, Belgrade, 2001
O idejama i knjigama / On ideas and books
Radivoj Radić, Strah u poznoj Vizantiji 1180–1453, I–II, Beograd 2000. (Stubovi kulture)
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VII, sveska 1, Beograd, 2000.
Annual for Social History, year VII, no. 1, Belgrade, 2000
Studije / Essays
Smrt u Vizantiji. Pogled na vizantijsko shvatanje smrti i njeno mesto u mentalitetu i identitetu Vizantinaca, 7-30.
Death in Byzantium. An Overview of Byzantine Notions on Death, and Its Place in Byzantine Mentality/Identity
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XIV, sveska 1-3, Beograd, 2007.
Annual for Social History, year XIV, no. 1-3, Belgrade, 2007
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVIII, sveska 2, Beograd, 2011.
Annual for Social History, year XVIII, no. 2, Belgrade, 2011