Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Uloge Jovana Skerlića, Paje Jovanovića i Stevana Stojanovića Mokranjca u razvoju srpske kulture 1900-1914. godine
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VIII, sveska 1-2, Beograd, 2001.
Annual for Social History, year VIII, no. 1-2, Belgrade, 2001