Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Kućne zajednice u deset sela oko Beograda 1832. godine
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VIII, sveska 1-2, Beograd, 2001.
Annual for Social History, year VIII, no. 1-2, Belgrade, 2001
Baštine / Heritages
Cenovnici sveštenodejanija u Srbiji 1807-1842. godine, 146-164.
Pricelists of priestly duties in Serbia from 1807-1842
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XI, sveska 2-3, Beograd, 2004.
Annual for Social History, year XI, no. 2-3, Belgrade, 2004