Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Teorijski ogledi / Theoretical Essays
Prevladavanje prošlosti - idejna strana
Overcoming the Past - Ideological Aspect
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VII, sveska 2-3, Beograd, 2000.
Annual for Social History, year VII, no. 2-3, Belgrade, 2000
Teorija / Theory
O novoj kulturi sećanja, 205-228.
On the New Culture of Remembrance
Godišnjak za društvenu istoriju, godina X, sveska 1-3, Beograd, 2003.
Annual for Social History, year X, no. 1-3, Belgrade, 2003
Teorija / Theory
Anti-antifašizam, 171-184.
Anti-antifascism
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XII, sveska 1-3, Beograd, 2005.
Annual for Social History, year XII, no. 1-3, Belgrade, 2005
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVIII, sveska 3, Beograd, 2011.
Annual for Social History, year XVIII, no. 3, Belgrade, 2011
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIII, sveska 3, Beograd, 2016.
Annual for Social History, year XXIII, no. 3, Belgrade, 2016
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXV, sveska 1, Beograd, 2018.
Annual for Social History, year XXV, no. 1, Belgrade, 2018