Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
O idejama i knjigama / On ideas and books
„Bugarska debata“ o Velikom ratu i „njegovim doživljajima“
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VI, sveska 1, Beograd, 1999.
Annual for Social History, year VI, no. 1, Belgrade, 1999
Istraživanja / Researches
"Mi" i "ne-Mi" – Međaši "zamišljene domovine" Udžbenici (1917-1996) u modernoj bugarskoj istoriografiji
"We" and "non-WE" – Border post of the "Imagined Mother-Land": The functional places of memory and instrumentalization of the otherness – Compulsory textbooks (1917–1996) in Modern Bulgarian History
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VII, sveska 1, Beograd, 2000.
Annual for Social History, year VII, no. 1, Belgrade, 2000
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVI, sveska 1, Beograd, 2009.
Annual for Social History, year XVI, no. 1, Belgrade, 2009
Sećanja / Memories
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXI, sveska 2-3, Beograd, 2014.
Annual for Social History, year XXI, no. 2-3, Belgrade, 2014