Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istorija istoriografije / History of Historiography
"Razvitak istorijske nauke " V. I. Gerjea - ili prilog razvoju srpske kritičke istoriografije
"The Development of History" V. I. Gerje - a supplement to the development of Serbian Critical historiography
Godišnjak za društvenu istoriju, godina IV, sveska 2-3, Beograd, 1997.
Annual for Social History, year IV, no. 2-3, Belgrade, 1997
Baštine / Heritages
Krađa u „Radnji za obavljanje prostitutske delatnosti“ : jedan sudski spor u Valjevu 1895. Godine
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VI, sveska 1, Beograd, 1999.
Annual for Social History, year VI, no. 1, Belgrade, 1999
O idejama i knjigama / On ideas and books
Selo Sanković: Godišnjak I, Valjevo, IP Kolubara, 1999, 60.
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VII, sveska 1, Beograd, 2000.
Annual for Social History, year VII, no. 1, Belgrade, 2000
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIV, sveska 1, Beograd, 2017.
Annual for Social History, year XXIV, no. 1, Belgrade, 2017