Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
"Draga otadžbino, kako si lepa": nacionalne identifikacije i predstave o Makedoniji, stvarane posredstvom udžbenika književnosti u Bugarskoj i Srbiji (1878-1912)
"How lovely you are my country": National Identifications and images of Macedonia in literature Textbooks in Bulgaria and Serbia (1878-1912)
Godišnjak za društvenu istoriju, godina IV, sveska 2-3, Beograd, 1997.
Annual for Social History, year IV, no. 2-3, Belgrade, 1997
Sećanja / Memories
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXI, sveska 2-3, Beograd, 2014.
Annual for Social History, year XXI, no. 2-3, Belgrade, 2014