Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Otpuštanje Jevreja službenika Opšteg jugoslovenskog bankarskog društva a.d. 1940. Godine
Dismissal of Jewish Empoyees from the Yugoslav Banking Joint-Stock Company
Godišnjak za društvenu istoriju, godina IV, sveska 1, Beograd, 1997.
Annual for Social History, year IV, no. 1, Belgrade, 1997
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XX, sveska 2, Beograd, 2013.
Annual for Social History, year XX, no. 2, Belgrade, 2013