Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
Komunikacije, politika i javno mnenje u Bugarskoj tokom 80-tih i 90-tih godina prošlog veka
Communication, Politics and Public Opinion in Bulgaria in 1880-ies and 1890-ies
Godišnjak za društvenu istoriju, godina IV, sveska 1, Beograd, 1997.
Annual for Social History, year IV, no. 1, Belgrade, 1997