Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Baštine / Heritages
Štednja električne energije. Neki problemi odnosa države i pojedinca u nestašici struje 1949-1950. Godine
Godišnjak za društvenu istoriju, godina III, sveska 3, Beograd, 1996.
Annual for Social History, year III, no. 3, Belgrade, 1996
O idejama i knjigama / On ideas and books
Between the Archives and the Field : A Dialgoue on Historical Anthropology of the Balkans, Miroslav Jovanović, Slobodan Naumović, Karl Kaser, eds., Belgrade – Graz, 1999
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VI, sveska 2, Beograd, 1999.
Annual for Social History, year VI, no. 2, Belgrade, 1999
Baštine / Heritages
Francuska propaganda u Jugoslaviji Kulturna akcija Francuske u očima UDB-e 1953. godine, 263-284.
Godišnjak za društvenu istoriju, godina X, sveska 1-3, Beograd, 2003.
Annual for Social History, year X, no. 1-3, Belgrade, 2003
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIII, sveska 1, Beograd, 2016.
Annual for Social History, year XXIII, no. 1, Belgrade, 2016