Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Beogradska kinematografska svakodnevica 1950. Godine
Cinema everyday Life in Belgrade 1950
Godišnjak za društvenu istoriju, godina III, sveska 1-2, Beograd, 1996.
Annual for Social History, year III, no. 1-2, Belgrade, 1996