Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
Srpska privreda i finansije u ratu 1914–1915
Serbian Economy and finances in the 1914–1915
Godišnjak za društvenu istoriju, godina III, sveska 1-2, Beograd, 1996.
Annual for Social History, year III, no. 1-2, Belgrade, 1996